Thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

 ĐỢT 3 NĂM 2017

  1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Thí sinh muốn tham gia đào tạo nghề Môi giới Bất dộng sản phải có đủ các điều kiện sau:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;

– Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;

– Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định của Thông tư này.

  1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI
  2. Thời gian thi: Ngày 10 tháng 09 năm 2017
  3. Địa điểm: Trường Đại học Thủy Lợi;

Số 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ

THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ

PHÊ DUYỆT

THỜI GIAN
1 Phê duyệt hồ sơ, đề xuất, trình ký quyết định tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề MGBĐS Phòng Quản lý nhà và kinh doanh BĐS – Sở XD Hà Nội Phó Giám đốc Sở XD Hà Nội 16/08/2017
2 Phê duyệt:

+ Quyết định tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ nghề MGBĐS

+ Quyết định thành lập Hội đồng thi

+ Phê duyệt quy chế thi

+Quyết định giao tổ chức thực hiện kỳ thi cho Viện Đào tạo Davilaw

Phòng Quản lý nhà và kinh doanh BĐS – Sở XD Hà Nội Phó Giám đốc Sở XD Hà Nội 28/08/2017
3 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi + Viện Đào tạo Davilaw

+ Ban thư ký HĐT

Sở XD 25÷ 30 /08/2017
4 Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi + Viện Đào tạo Davilaw Sở XD 20/08/2017
5 Chuẩn bị hồ sơ tài liệu, các biểu mẫu phục vụ kỳ thi + Viện Đào tạo Davilaw Sở XD 25÷30/08/2017
6 Xây dựng và trình duyệt bộ đề thi + Viện Đào tạo Davilaw Chủ tịch HĐT 25÷30/08/2017
7 Lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi + Viện Đào tạo Davilaw Chủ tịch HĐT 25/08/2017
8 Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi + Viện Đào tạo Davilaw Chủ tịch HĐT 25/08/2017
9 Tổ chức phụ đạo cho thí sinh dự thi + Viện Đào tạo Davilaw 07÷ 08/09/2017
10 Tổ chức thi sát hạch:

+ Tập trung thí sinh (7h00 ngày 10/09/2017)

+ Tổ chức thi: phần kiến thức cơ sở (7:30 – 9h30 và kiến thức chuyên môn (Từ 9h40 – 11h40 ngày 10/09/2017)

+ Viện Đào tạo Davilaw Chủ tịch HĐT 10/09/2017
11 Tổ chức chấm thi  Ban chấm thi Chủ tịch HĐT 12÷16/09/2017
12 Tổng hợp kết quả và lập danh sách đề nghị công bố kết quả

Thông báo kết quả thi

 Ban chấm thi Chủ tịch HĐT 19/09/2017
13 Tiếp nhận và tổ chức phúc khảo Ban thư ký HĐT Chủ tịch HĐT 27/09/2017
14 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi lại và tổ chức thi lại Hội đồng thi Chủ tịch HĐT 02/10/2017
15 Hoàn tất thủ tục, hồ sơ, lập danh sách đề nghị cấp chứng chỉ + Viện Đào tạo Davilaw 03/10/2017
16 Phê duyệt kết quả dự thi

Cấp chứng chỉ (thu phí cấp phát chứng chỉ)

Sở Xây dựng- chủ tịch hôi đồng thi 04/10/2017
17 Họp đánh giá kết quả tổ chức Sở Xây dựng – chủ tịch hội đồng chủ trì

Các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung

10/10/2017
18 Lưu trữ kết quả Theo quy định
  1. KINH PHÍ TỔ CHỨC

Kinh phí tổ chức thu từ người đăng ký dự thi hoặc của Doanh nghiệp cử người dự thi;

Lệ phí thi sát hạch : 350.000 đồng/người

Lệ phí cấp chứng chỉ: 200.000 đồng/người

Liên hệ cán bộ phụ trách: Ms Hoa: 0947 500 342