Bản chất của hoạt động môi giới BĐS

Bản chất của hoạt động môi giới BĐS là:

Là hoạt động của các nhà môi giới chuyên nghiệp:

Các nhà môi giới phải là những người được đào tạo, được phép hành nghề theo quy định của pháp luật, có kiến thức sâu rộng về thị trường bất động sản trong khu vực và bất động sản mà khách hàng quan tâm.

Nhà môi giới còn phải am hiểu các ngóc ngách của thị trường bất động sản, sự biến động của giá cả, chu kỳ phát triển và biến động của thị trường, đồng thời phải am hiểu về các định chế tài chính  cũng như sự hỗ trợ tài chính của các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

Nhà môi giới phải hoạt động độc lập, trung thực, tin cậy và có những nằin nhận đánh giá đúng đắn về yêu cầu công việc của bản thân

Là việc thực hiện sự kết nối các thương vụ tạo ra sự thấu hiểu.

Nhà môi giới phải tạo ra sự thấu hiểu về bất động sản và các vấn đề liên quan cho tất cả các bên có tham gia giao dịch.

Liên hệ các khóa học môi giới BĐS

Viện đào tạo và phát triển Quản lý

Cán bộ phụ trách Ms Hoa: 0947 500 342