Chứng chỉ hành nghề bất động sản đợt 3 năm 2017

Thực hiện Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy. định việc cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản; quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

– Phần kiến thức cơ sở, bao gồm: Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; Thị trường Bất động sản; Đầu tư Bất động sản; Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

– Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; Giải quyết tình huống trên thực tế.

Thang điểm chấm là 100 điểm mỗi nội dung thi. Thí sinh đạt trên 70 điểm mỗi nội dung sẽ qua được kỳ thi sát hạch. Tham dự kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ lần này có hơn 100 môi giới tham dự, chủ yếu đến từ các sàn bất động sản uy tín là thành viên của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam. Sau kỳ thi đợt này chúng tôi sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ từ các học viên có nhu cầu trên địa bàn cũng như trong cả nước.

Chứng chỉ hành nghề bất động sản đợt 3 thi ngày 10/9/2017 năm 2017 kết quả cụ thể của các anh chị học viên bên dưới:

Điêm thi BĐS đợt 3.2017

Những anh chị nào đạt cả 2 phần mang chứng minh thư lên Sở xây dựng lấy chứng chỉ. Chứng chỉ có hạn 5 năm.

Mọi chi tiết liên hệ Ms Hoa: 0947500342