Chứng chỉ hành nghề đấu thầu hồ sơ ntn?

Hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu như thế nào? Theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/5/2014 của Chính Phủ và Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT thì kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu;

Hồ sơ đăng ký dự thi:

  1.  Đơn đăng ký dự thi sát hạch (Theo mẫu gửi trong file đính kèm);
  2. 02 ảnh mầu cỡ 3×4 cm;
  3. Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (Bản chứng thực);
  4. Bằng tốt nghiệp đại học trở lên (Bản chứng thực)
  5. Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu cơ bản (Bản chứng thực)
  6. Bản cam kết quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu (theo Mẫu gửi trong file đính kèm);
  7. Bản khai kinh nghiệm công tác (Theo mẫu gửi trong file đính kèm)

(Bản kê phải kê rõ đã tham gia trực tiếp: lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hoá có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức tạp được tính tương đương gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản được tính tương đương gói thầu quy mô nhỏ;

Để biết thêm thông tin, đề nghị thí sinh liên hệ: Viện đào tạo và phát triển Quản lý, cán bộ phụ trách: Ms Thanh Hoa: 0947 500 342; Email: msthanhhoa306@gmail.com