Chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Kính gửi: Quý Cơ quan, Doanh nghiệp

Căn cứ theo Khoản 7, Điều 35, Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. Kể từ ngày 01/01/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Nhằm giúp các cán bộ tham dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu đạt kết quả cao và hỗ trợ việc đăng ký, tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề được thuận lợi. Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý thông báo mở lớp “Bồi dưỡng ôn thi và tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu như sau:

  1. Nội dung chương trình học:

Thời gian: Sáng từ 8h00 tới 11h00; Chiều từ 13h30 tới 17h00

STT Tên khóa học Thời gian học Thời lượng Kinh phí
1 Ôn thi Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu tư vấn 18/3/2018 02 ngày 1.200.000đ
2 Ôn thi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, hàng hóa, phi tư vấn 18/3/2018 02 ngày 1.200.000đ

3

Ôn thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu chung (bao gồm 2 lĩnh vực: Tư vấn; Xây lắp, hàng hóa và phi tư vấn) 18/3/2018 04 ngày 1.400.000đ
Hướng dẫn hồ sơ thi và đăng ký dự thi sát hạch CCHN 3.000.000đ

 

  1. Đối tượng tham dự:

– Tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp

– Đơn vị mua sắm tập trung

– Ban quản lý dự án chuyên nghiệp

– Doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu;

– Đơn vị, cá nhân khác nếu có nhu cầu;

  1. Nội dung đào tạo: (xem file đính kèm)
  2. Giảng viên: Là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm giảng dạy thuộc Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  3. Hồ sơ cấp chứng nhân:

– 02 ảnh màu 3×4

– 01 chứng minh thư nhân dân photo không cần công chứng

  1. Chứng nhận: Sau khi hoàn thành chương trình học, học viên được Viện Đào tạp và Phát triển Quản lý cấp chứng nhận
  2. Địa điểm: Tại Hà Nội&Tp. Hồ Chí Minh

Để biết thêm thông tin, đề nghị thí sinh liên hệ: Viện đào tạo và phát triển Quản lý, cán bộ phụ trách: Ms Thanh Hoa: 0947 500 342; Email: msthanhhoa306@gmail.com