Chứng chỉ hành nghề xây dựng cá nhân

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG HẠNG 1 CHO CÁ NHÂN KHI THAM GIA HĐXD TRÊN TOÀN QUỐC THEO TT số 17 TT – BXD VÀ NĐ 42/2017 SỬA ĐỔI CỦA NĐ 59/2015 NĐ – CP VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
 
– Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
– Căn cứ điều 49 nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
 
Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là gì?
Là bản đánh giá năng lực vắt tắt của Bộ, Sở xây dựng đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
– Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1 là gì?
+ Là bản đánh giá năng lực cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được BXD công nhận theo NĐ 59/2015 và TT số 17/2016. Có giá trị 5 năm trên toàn quốc
– Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 2, hạng 3 là gì?
+ Là bản đánh giá năng lực cá nhân tham gia hoạt động xây dựng được SXD công nhận theo NĐ 59/2015 và TT số 17/2016. Có giá trị 5 năm trên toàn quốc
Tại sao cần phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, “Thông tin về năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng”.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Thông tư số 17/2016/TT-BXDngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thì kể từ ngày 1/9/2016, phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề khi tham gia hoạt động xây dựng theo quy định.

I. Điều kiện chung cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1.

– Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài.
– Có trình độ chuyên môn đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.
– Có trình độ Đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng từ 7 (bảy ).
– Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

II. Danh sách chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1

– Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng
   + Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình
   + Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình công trình
   + Chứng chỉ hành nghề khảo sát trắc địa công trình
   + Chứng chỉ hành nghề khảo sát thủy văn công trình
– Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng
– Chứng chỉ hành nghề thiết kế, Thẩm tra thiết kế xây dựng
– Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng
   + Chứng chỉ hành nghề giám sát và hoàn thiện công trình dân dụng

– Chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng
– Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
– Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng

III. Hồ sơ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1
– Tệp tin scan Bằng ĐH có kinh nghiệm 7 năm trở lên
– Tệp tin scan chứng minh thư, hộ chiếu
– Tệp tin scan chứng chỉ hành nghề xây dựng cũ, hết hạn…
– Tệp tin scan ảnh 4×6 nền trắng
– Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề theo TT số 17/2016
– Bản kê khai kinh nghiệm + Quyết định bổ nhiệm

Nội dung thi sát hạch cấp chứng chỉ xây dựng hạng 1
Việc Sát hạch cấp chứng chỉ xây dựng được thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm.
– Đề sát hạch gồm 15 câu hỏi về kiến thức chuyên môn và 10 câu hỏi về kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ được lấy ngẫu nhiên từ bộ câu hỏi trắc nghiệm do Bộ xây dựng ban hành và công bố trên trang thông tin điện tử.
– Thời gian sát hạch tối đa là 30 phút.
– Số điểm tối đa cho mỗi đề sát hạch là 100 điểm; trong đó, điểm tối đa phần kiến thức chuyên môn là 60 điểm, điểm tối đa phần kiến thức pháp luật là 40 điểm.
– Cá nhân có kết quả sát hạch từ 80 điểm trở lên mới đạt yêu cầu để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề.
– Trường hợp cá nhân được miễn sát hạch về kiến thức chuyên môn thì kết quả sát hạch về kiến thức pháp luật phải đạt từ 32 điểm trở lên.
Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng 1
1. Nội dung sát hạch gồm 2 phần liên quan đến nội dung hành nghề:
a) Phần về kiến thức chuyên môn;
b) Phần về kiến thức pháp luật.
2. Tổ chức sát hạch:
a) Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thành lập Hội đồng để thực hiện công tác sát hạch;

b) Thành phần Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề gồm: Đại diện cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề là Chủ tịch hội đồng và là thường trực hội đồng; đại diện của hội nghề nghiệp có liên quan; chuyên gia có trình độ chuyên môn cao thuộc lĩnh vực sát hạch do Chủ tịch hội đồng mời;

c) Bộ Xây dựng thống nhất quản lý chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong cả nước thông qua việc cấp và quản lý số chứng chỉ hành nghề; công khai danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của mình.
3. Bộ Xây dựng quy định chi tiết về Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề; hình thức, thời gian, nội dung sát hạch cấp và cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Chúng tôi nhận tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát hạng 1. Liên hệ  0947 500 342 để được tư vấn, hỗ trợ trên toàn quốc.