Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng

Căn cứ:
– Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng
– Thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về Năng lực của Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
Viện đào tạo và phát triển quản lý tư vấn cho anh/chị có nhu cầu làm chứng chỉ hành nghề xây dựng.
I. Chứng chỉ hành nghề xây dựng bao gồm các lĩnh vực sau:
Cá nhân theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014 phải có chứng chỉ hành nghề khi tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây:
a) Khảo sát xây dựng gồm khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình; địa chất thủy văn.
b) Thiết kế quy hoạch xây dựng.
c) Thiết kế xây dựng công trình gồm thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình; thiết kế điện – cơ điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế thông gió – cấp thoát nhiệt; thiết kế mạng thông tin – liên lạc trong công trình xây dựng; thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình xây dựng.
d) Giám sát thi công xây dựng gồm: giám sát công tác xây dựng công trình; giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ.
đ) Kiểm định xây dựng.
e) Định giá xây dựng

II. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:
a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 7 (bảy) năm trở lên;
b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 5 (năm) năm trở lên;
c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 3 (ba) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 5 (năm) năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp.
3. Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.
IV. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng:
Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề gồm:
1. Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I.
2. Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III:
– Đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương;
– Đối với cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương.
Lưu ý:
– Cá nhân có thể xin cấp chứng chỉ hành nghề cho 1 hoặc nhiều lĩnh vực với các hạng khác nhau
– Trường hợp cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng với các hạng khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hạng cao nhất chủ trì thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đó
– Lịch thi sát hạch sớm nhất
– Hướng dẫn ôn thi theo “Tài liệu tham khảo cho bộ câu hỏi thi sát hạch”
– Tư vấn xin cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Liên hệ cán bộ tư vấn: 0947500342 Ms Thanh Hoa