Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát hạng 1, hạng 2, hạng 3

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát hạng 1 hạng 2, hạng 3…do Bộ xây dựng – Sở xây dựng cấp có giá trị hành nghề 5 năm trên toàn quốc.

Để tiết kiệm thời gian của học viên Viện đào tạo và phát triển quản lý nhận tư vấn dịch vụ làm chứng chỉ hành nghề giám sát trên toàn quốc, thủ tục nhanh chóng, chi phí thấp

1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng:

– Hạng I: Đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1  công trình cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại;

– Hạng II: Đã trực tiếp giám sát thi công hoặc chủ trì thiết kế, thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại;

– Hạng III: Đã trực tiếp tham gia giám sát thi công hoặc tham gia thiết kế, thẩm định thiết kế, thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp III hoặc 2 công trình cấp IV cùng loại.

2. Chứng chỉ hành nghề giám sát bao gồm:

– Lĩnh vực giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;

– Lĩnh vực giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;

– Lĩnh vực giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.

3. Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề giám sát bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu

– 02 ảnh màu cỡ 4x6cm có nền màu trắng.

– Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp.

– Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản khai kinh nghiệm có xác nhận về nơi làm việc của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Mọi tư vấn, thắc mắc xin liên hệ: Viện đào tạo và phát triển quản lý 

Số 59 Láng Hạ – P. Thành Công – Q. Ba Đình – Hà Nội

Số điện thoại tư vấn: 0947 500 342 Ms Thanh Hoa