Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Nhằm tiết kiệm thời gian của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Viện đào tạo và phát triển quản lý nhận dịch vụ tư vấn “cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng” trên toàn quốc.

– Căn cứ nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

– Căn cứ thông tư  số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức thi công xây dựng công trình bao gồm các lĩnh vực sau:

– Thi công xây dựng công trình

– Giám sát thi công xây dựng:

+ Giám sát công tác xây dựng công trình

+ Giám sát lắp đặt thiết bị công trình

+ Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ

Chú ý: Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức thi công xây dựng:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng

– Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức

– Bản khai danh sách, kinh nghiệm kèm theo chứng chỉ hành nghề, hợp đồng lao động của những cá nhân chủ chốt theo mẫu

– Bản khai theo mẫu về kinh nghiệm của tổ chức ít nhất 3 (ba) công việc tiêu biểu trong thời gian gần nhất cho mỗi lĩnh vực liên quan đến nội dung đăng ký

– Bản kê khai năng lực tài chính; máy, thiết bị, phần mềm máy tính theo yêu cầu đối với từng lĩnh vực đăng ký

Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:

– Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng hạng I.

– Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng hạng II, hạng III.

Xin liên hệ: Viện đào tạo và phát triển quản lý

Số 59 Láng Hạ – P. Thành Công – Q. Ba Đình – Hà Nội

ĐT: 0947500342 Ms Thanh Hoa