Đăng tải thông tin đấu thầu lên mạng đấu thầu QG

Đăng ký thông tin nhà thầu lên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia. Đăng Ký Thông Tin Nhà Thầu Lên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia: http://muasamcong.mpi.gov.vn/. Theo Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định một trong những điều kiện mà nhà thầu, nhà đầu tư phải đáp ứng để có “tư cách hợp lệ” là “đã đăng ký trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia”.

– Lộ trình đăng ký thông tin nhà thầu trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

– Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 TT07, bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Nhận thấy việc đăng ký thông tin nhà thầu lên Hệ Thống Mạng Đấu Thầu Quốc Gia gặp những vấn đề sau:

  • Thông tư mới, tốn nhiều thời gian đọc các hướng dẫn đăng ký do Cục quản lý Đấu Thầu hướng dẫn trên hệ thống
  • Không thành thạo công nghệ thông tin, cài đặt phần mềm để sử dụng hệ thống đấu thầu điện tử
  • Đơn đăng ký kê khai thiếu sót, tốn thời gian do kê khai sai
  • Gửi đơn đăng ký sai địa chỉ
  • Chuyển khoản chi phí tham gia hệ thống đấu thầu quốc gia không thành công
    – Không thành thạo các bước đấu thầu qua mạng…

Thủ tục hồ sơ gồm:

– Giấy phép kinh doanh

– Chứng minh nhân dân người đứng đầu doanh nghiệp

Scan hoặc bản chụp hồ sơ gửi qua địa chỉ Email: msthanhhoa306@gmail.com để trung tâm khai hồ sơ đăng ký nhà thầu

Những lý do các công ty lựa chọn Trung Tâm làm dịch vụ:

– Dịch vụ đăng ký nhanh nhất (Trong trường hợp các nhà thầu cần đăng ký gấp để cho kịp tham gia đấu thầu chúng tôi cam kết đăng ký thành công lên hệ thống mạng đấu thầu trong thời gian sớm nhất)

– Dịch vụ uy tín nhất được sự tin cậy của các công ty, chi phí dịch vụ trọn gói rẻ nhất

– Nhà thầu không phải tốn thời gian đọc hướng dẫn làm các thao tác trên hệ thống, làm đơn đăng ký, không thành thạo công nghệ thông tin vì đã có chúng tôi làm dịch vụ.
– Tư vấn hỗ trợ tận tình, chu đáo 24/7, hướng dẫn từng bước một từ bước đăng ký đến bước đăng nhập đấu thầu qua mạng.
– Hướng dẫn làm đơn đăng ký nhà thầu
– Hướng dẫn các bước cài đặt nhận chứng thư số
– Đóng lệ phí đăng ký
– Hướng dẫn các bước đấu thầu qua mạng…​

Các bước trung tâm hướng dẫn làm dịch vụ đăng ký nhà thầu

Bên mời thầu thực hiện đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo các bước sau:

– Bước 1: Nhấn nút “Đăng ký” trên trang chủ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để thực hiện đăng ký tư cách bên mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Tổ chức vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Bước 2: Kiểm tra trạng thái phê duyệt đăng ký;

– Bước 3: Nhận chứng thư số;

– Bước 4: Đăng ký thông tin người sử dụng chứng thư số.

Liên hệ: Trung tâm tư vấn đấu thầu

Cán bộ phụ trách: 0969 807 8929