Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản

Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản:

– Phải làm việc cần cù, cần mẫn khi đóng vai trò là người môi giới.

– Phải tuân thủ các chỉ dẫn của người thuê môi giới, nếu các chỉ dẫn đó phù hợp với các quy định của hợp động môi giới. Việc tuân thủ còn có nghĩa là chỉ đuợc hành động trong khuôn khổ được uỷ quyền trong hợp đồng môi giới.

– Phải có trách nhiệm giải trình trước người thuê môi giới như các giải trình liên quan đến bất động sản, đến các chi phí thực hiện môi giới nếu chi phí đó được người thuê môi giới thanh toán như đã thoả thuận.

– Phải trung thành với người thuê môi giới, tức là không được trục lợi từ mối quan hệ với người thuê môi giới, trừ những quyền lợi đã được thoả thuận trong hợp đồng. Như vậy người môi giới không thể cùng một lúc làm việc cho cả bên bán và bên mua nếu không thông vào và nhận được sự chấp thuận của cả hai phía. Yêu cầu này nhằm ngăn chặn việc người môi giới không nỗ lực để bả bán giá cao nhất có thể hoặc mua giá thấp nhất có thể chongười thuê môi giới mà chỉ quan tâm đến việc chắp mối cho việc mua bấn trot lọt để hưởng hoa hồng.