Điều hành doanh nghiệp hiệu quả CEO 2018

Chương trình Đào tạo Giám đốc Điều hành (C.E.O) trong Kinh doanh Công nghiệp 4.0


Lãnh đạo là việc tác động đến người khác để cùng làm việc hướng tới những mục đích chung. Mọi người đều mong đợi các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra phương hướng, tạo mối liên kết và duy trì cam kết. Chương trình đạo tạo “Giám đốc điều hành trong quản trị kinh doanh công nghiệp 4.0” do Trung tâm hỗ trợ DNNVV Hà Nội – Sở KH & ĐT Hà Nội phối hợp với Viện đào tạo và phát triển quản lý Davilaw tổ chức trọng khuôn khổ chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhận lực cho các DNNVV năm 2018, chương trình có sự hỗ trợ 85% học phí từ NSNN và các nguồn tài trợ khác.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Cấp lãnh đạo Doanh nghiệp: Chủ tịch HĐQT, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý chủ tịch, Trợ lý giám đốc…

Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/phó các Phòng/ban/Bộ phận trong Doanh nghiệp, mong muốn sớm trở thành Giám đốc điều hành hoặc nâng cao năng lực quản lý và năng lực lãnh đạo bản thân, lãnh đạo đội ngũ và lãnh đạo tổ chức của mình…

Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong Doanh nghiệp.

Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc điều hành trong tương lai.

👉👉👉PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình CEO được các chuyên gia của Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý Davilaw soạn theo mô hình tinh hoa quản trị thực hành với sự kết hợp chặt chẽ giữa 7 Chuyên đề chính:

Chuyên đề (1): Giám đốc điều hành – Nghề & nghiệp;
Chuyên đề (2): Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp;
Chuyên đề (3): Quản trị Marketing – Chiến lược marketing trong thời kỳ hội nhập;
Chuyên đề (4): Hoạch định và quản trị chiến lược kinh doanh;
Chuyên đề (5): Quản lý Tài chính – Kế toán – Thuế dành cho CEO;
Chuyên đề (6): Kỹ năng bổ trợ dành cho nhà quản trị;
Chuyên đề (7): Phong thủy dành cho lãnh đạo trong điều hành DN.
Các hoạt động bổ trợ.
🎇🎇🎇🎇🎇🎇THỜI GIAN:
* Giám đốc điều hành (CEO):

Khóa 1: Khai giảng 25/05/2018
Khóa 2: Khai giảng 14/09/2018

* Thời lượng: 12 buổi (Học vào các buổi tối từ thứ 2 – thứ 4 – thứ 6 . từ 18h00 – 21h00)

ĐỊA ĐIỂM:

Khóa học được tổ chức tại: Hội trường Tòa nhà đa năng, Học Viện phụ nữ Việt Nam – Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Học phí ưu đãi : 1.200.000 đ, nộp phí trước ngày khai giảng giảm 200k/1 học viên.
Đăng ký theo nhóm liên hệ: 0947500342 để được hỗ trợ
Ngoài ra còn có các lớp giám đốc kinh doanh, giám đốc tài chính, kế toán doanh nghiệp 12 buổi chuyên sâu