Giám đốc điều hành doanh nghiệp hiệu quả?

Các giám đốc điều hành (CEO) giỏi có thể là những người có tính cách, thái độ, quan niệm về giá trị, điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Tuy nhiên, để trở thành một giám đốc điều hành có sức thuyết phục, họ thường phải tuân thủ 8 nguyên tắc sau đây:

1. Đặt câu hỏi “CẦN PHẢI LÀM ĐIỀU GÌ?”
Đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự thành công của nhà quản trị doanh nghiệp. Nếu không đặt ra được câu hỏi này, một CEO có nhiều quyền lực và tầm ảnh hưởng nhất cũng có thể trở thành một người làm việc không có kết quả.
2. Đặt câu hỏi “ĐIỀU GÌ ĐÚNG ĐẮN CHO DOANH NGHIỆP?”
Việc đặt câu hỏi “Điều gì là đúng đắn cho doanh nghiệp?” không đảm bảo sẽ có một quyết định đúng đắn. Bởi vì ngay cả một CEO tài giỏi nhất cũng là một con người và cũng có lúc mắc phải sai lầm và chịu ít nhiều thành kiến. Nhưng nếu không đặt ra câu hỏi này, điều gần như chắc chắn là CEO sẽ có một quyết định sai.
3. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Nếu không chuyển những hiểu biết của mình thành hành động, khi bắt tay vào công việc, các CEO cần lên kế hoạch. Bạn cần phải nghĩ đến những kết quả không mong muốn, những hạn chế, khó khăn có thể xảy ra, những điều cần xem xét, điều chỉnh lại trong tương lai, những điểm cần kiểm tra; kế hoạch phân bổ thời gian để thực hiện kế hoạch hành động đó.
4. CHỊU TRÁCH NGHIỆM VỀ CÁC QUYẾT ĐỊNH
Xem xét lại quyết định một cách có hệ thống cũng là một công cụ đắc lực giúp bạn tự phát triển. Qua việc kiểm tra kết quả của một quyết định với những điều mong đợi, các CEO sẽ biết được đâu là điểm mạnh, điểm yếu của mình, đâu là nơi họ đang thiếu kiến thức hay thông tin.
5. CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN
Họ phải bảo đảm rằng mọi người trong công ty hiểu được các kế hoạch hành động của họ. Điều này cũng có nghĩa là họ chia sẻ các kế hoạch của mình với tất cả các đồng nghiệp – cấp trên, cấp dưới, cũng như đồng sự – và mong muốn họ đưa ra những lời bình luận
6. TẬP TRUNG VÀO CÁC CƠ HỘI
Những CEO giỏi thường tập trung vào các cơ hội nhiều hơn những khó khăn. Dĩ nhiên, họ cũng cần quan tâm đến việc giải quyết khó khăn. Tuy nhiên, điều này chỉ ngăn ngừa thiệt hại mà không đem đến kết quả. Chỉ có việc khai thác cơ hội mới đem lại kết quả.
7. TỔ CHỨC NHỮNG CUỘC HỌP HIỆU QUẢ
Bí quyết để tổ chức một cuộc họp có hiệu quả là xác định trước đó là cuộc họp gì. Các loại cuộc họp khác nhau đòi hỏi các hình thức chuẩn bị khác nhau và sẽ đi đến những kết quả khác nhau.
8. DÙNG TỪ “CHÚNG TÔI” TRONG SUY NGHĨ VÀ LỜI NÓI
CEO là người có được quyền lực chỉ vì họ được tổ chức tin tưởng. Điều này có nghĩa là họ nghĩ đến nhu cầu và cơ hội của tổ chức trước khi họ nghĩ đến nhu cầu và cơ hội của bản thân.