Hệ thống quản lý chất lượng iso

Các thuật ngữ và quan điểm liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) được sử dụng trong tài liệu này đều được trích dẫn từ TCVN ISO 9001:2008 và được vận dụng trong lĩnh vực hành chính nhà nước (HCNN). Dưới đây là một số thuật ngữ và quan điểm cần nắm vững để triển khai áp dụng đúng theo yêu cầu của  TCVN ISO 9001:2008.

Chất lượng là mức độ mà một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu cầu.

Chú thích 1 – Thuật ngữ “chất lượng” có thể sử dụng với các tính từ như kém, tốt, tuyệt hảo.

Chú thích 2 – “vốn có” nghĩa là tồn tại trong cái gì đó, nhất là một đặc tính lâu bền hay vĩnh viễn.

Một số khái niệm về chất lượng thể hiện định nghĩa nói trên như sau:

  • Công dụng phù hợp (Juran).
  • Phù hợp với yêu cầu quy định (Crosby).
  • Không sai lỗi.
  • Làm hài lòng khách hàng.

Chất lượng của hoạt động HCNN thường được thể hiện khả năng giải quyết công việc đáp ứng yêu cầu của “dân” (đúng luật, công khai, minh bạch, nhất quán, đơn giản, chuyên nghiệp, kịp thời, gần dân, lịch sự, sẵn sàng, tận tụy, an toàn …) và yêu cầu của chính phủ (hiệu lực, và hiệu quả ..).

Quản lý được hiểu là bao gồm các hoạt động có phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức.

Mô hình quản lý theo chu kỳ Demming P-D-C-A (Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Hành động 5) được áp dụng cho tất cả các quá trình trong tổ chức (xem bảng 2-1).

Phương pháp luận nói trên có thể áp dụng cho các quá trình quản lý chiến lược của lãnh đạo cơ quan đến các hoạt động tác nghiệp đơn giản…

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm tư vấn và quản lý Iso

Trụ sở: 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04.6275.6666 (Ms Thanh Hoa); Fax: 04.6275 3884;

Cán bộ phụ trách: Ms Hoa 0947 500 342; sky: thanhhoadavilaw

Email: msthanhhoa306@gmail.com