Khóa học tư vấn giám sát xây dựng

Các lớp đầu tư, đầu tư xây dựng cơ bản: định giá xây dựng, tư vấn giám sát, quản lý dự án, chỉ huy trưởng….

Chúng tôi là đơn vị được Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ xây dựng công nhận là cơ sở đào tạo về nâng cao năng lực làm việc: quản trị doanh nghiệp, khởi sự doanh nghiệp; nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ quản lý dự án. Từ năm 2006 đến nay, chúng tôi đã tổ chức thành công các khóa đào tạo về kỹ năng mềm, nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự án đầu tư XDCT đến này chúng tôi đã cấp khoảng trên 50.000 chứng chỉ, chứng nhận cho các cơ quan, tổ chức trong phạm vi cả nước cũng như các dự án ODA. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hàng tháng chúng tôi đều mở các lớp đào tạo liên quan đến Kỹ năng mềm (Giao tiếp bán hàng, kỹ năng lãnh đạo, quản trị nhân sự, quản trị tài chính…). Nghiệp vụ đấu thầu, Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Giám sát thi công công trình xây dựng (dân dụng, giao thông, thủy lợi…); Kỹ sư định giá xây dựng, Chúng tôi liên kết với các Sở ban ngành, Ban quản lý dự án các tỉnh, tổng công ty, công ty nhà nước đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ về các lĩnh vực trên

Liên hệ hỗ trợ: 0947 500 342

ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
XD01 Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 06 ngày Là chương trình bắt buộc đối với cá nhân tham gia QLDA
XD02 Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình 15 ngày Là chương trình bắt buộc đối với cá nhân tham gia giám sát xây dựng
XD03 Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 05 ngày Áp dụng cho cá nhân là giám đốc quản lý dự án
XD04 Chỉ huy trưởng Công trường Xây dựng 07 ngày Nghị định 12 và văn bản liên quan
XD05 Nghiệp vụ Định giá xây dựng 09 ngày Là chương trình bắt buộc đối với cá nhân tham gia công tác định giá xây dựng.
XD06 Kỹ năng đo bóc khối lượng và lập dự toán
XD07 Nghiệp vụ tư vấn đánh giá dự án đầu tư
XD08 Nghiệp vụ thẩm định dự án đầu tư