Lớp học môi giới bất động sản

Lớp học môi giới bất động sản

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ MÔI GIỚI  BẤT ĐỘNG SẢN

Chuyên đề 1: Tổng quan, giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản: 

  1. Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản

2. Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản

3. Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản

4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản

5. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản

6. Kinh nghiệm của các nước về dịch vụ môi giới bất động sản

7. Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới Bất động sản

Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản

1.Thu nhập thông tin về cung, cầu bất động sản

2.Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản

3.Lập hồ sơ thương vụ môi giới

4.Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới

5.Kỹ năng môi giới bất động sản

6.Marketing bất động sản

7. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản

8. Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản

Mọi chi tiết liên hệ:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ 

Số 59, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0242756666

Tel: 0947 500 342; Ms. Thanh Hoa

Email: msthanhhoa306@gmail.com

Website: tuvanvadaotao.com