Lớp kế toán thuế doanh nghiệp

Thuế là một vấn đề đau đầu của nhiều doanh nghiệp đặc biệt trong bối cảnh các vấn đề tài chính là rào cản lớn đối với các hoạt động kinh doanh. Năm 2015 là năm có rất nhiều chính sách thuế mới được áp. Để không xảy ra sai sót nhầm lẫn đáng tiếc, không bị xuất toán truy thu khi bị thanh tra kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp. Thực hiện đúng chính sách nhưng đồng thời giảm thiểu được chi phí thuế tới mức thấp nhất luôn là câu hỏi làm đau đầu các nhà quản lý và người làm công tác kế toán;

Để có thể tồn tại và tìm ra định hướng phát triển thì doanh nghiệp đó cần có một bộ máy giúp doanh nghiệp xác định được các mục tiêu, chiến lược, xác định thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nội lực của doanh nghiệp, đưa ra các phương hướng kinh doanh và phương thức để thực hiện các mục tiêu, chiến lược đó.

Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý Davilaw tổ chức khóa đào tạo Rà soát các sai phạm về thuế, nguyên nhân giải pháp giúp doanh nghiệp tránh bị sai và bị phạt khi áp dụng chính sách thuế mới với mục tiêu, đối tượng, nội dung cụ thể như sau.

 • ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
 • Phòng tài chính kế toán các Doanh nghiệp;
 • Lãnh đạo phòng ban của các Doanh nghiệp;
 • Cá nhân có nhu cầu tham gia khoá học.
 • MỤC TIÊU
 • Giúp các nhà lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác tài chính – kế toán hiểu rõ chính sách  thuế  từ đó áp dụng vào công tác tài chính – kế toán của đơn vị đúng, đủ và có hiệu quả nhất.
 • Giúp các nhà quản lý và kế toán nắm được các quy định chung của ngành thuế về việc lưu giữ, quản lý hồ sơ, chứng từ để phục vụ cho việc giải trình số liệu khi Cơ quan thuế tiến hành thanh tra, quyết toán thuế tại đơn vị. Định hướng giúp Doanh nghiệp giảm thiểu chi phí thuế trong khuôn khổ quy định của pháp luật
 • ĐỊA ĐIỂM HỌC: Tòa nhà D – Phòng D101- Học viện hành chính Quốc Gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
 • NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO

  RÀ SOÁT CÁC SAI PHẠM VỀ THUẾ, NGUYÊN NHÂN, GIẢI PHÁP GIÚP DOANH NGHIỆP

  TRÁNH BỊ SAI VÀ BỊ PHẠT KHI ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI

  v   Các sai sót và khắc phục các sai phạm về thuế GTGT.

  Các sai sót về khấu trừ các hóa đơn GTGT và chứng từ nộp thuế GTGT;

  Các sai sót khấu trừ thuế GTGT trong giao hàng, thanh toán, kỹ năng kê khai và điều chỉnh trong kê khai thuế GTGT;

  Các sai sót về phân bổ thuế GTGT hàng tháng và phân bổ để quyết toán thuế GTGT cuối năm đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT; hàng hóa dịch vụ miễn thuế GTGT và hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai thuế GTGT;

  Các sai sót về thuế suất GTGT đầu vào, đầu ra đối với hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ theo chính sách thuế mới;

  v   Các sai phạm về thuế TNDN và khắc phục theo chính sách thuế mới.

  – Kỹ năng phát hiện và khắc phục các sai phạm về chi phí NVL;

  – Kỹ năng phát hiện và khắc phục các sai phạm về chi phí tiền lương, tiền công, bảo hiểm, thù lao;

  – Kỹ năng phát hiện và khắc phục các sai phạm về chi phí khấu hao TSCĐ;

  – Kỹ năng phát hiện và khắc phục các sai phạm về chi phí bán hàng và chi phí quản lý;

  – Rà soát sai sót về thuế TNCN;

  v   Chương trình học hỏi, khảo sát thực tế (01 ngày)

  Chương trình giao lưu, thăm quan, học hỏi. Khảo sát thực tế tại DN gắn liền với các hoạt động nhóm, chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ chuyên gia và các học viên;

  Nội dung:

  Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về;

  – Kỹ năng kiểm tra, soát xét hệ thống sổ sách kế toán đúng, đủ theo quy định được quyết toán và tạo điều kiện làm việc nhanh cho cơ quan thuế và DN;

  – Đối thoại cùng với giảng viên, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa học viên với học viên và doanh nghiệp thành công;

  Bài kiểm tra trắc nghiệm cuối khóa. Bế mạc kết thúc khóa học.