Môi giới bất động sản: những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của nghề

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của nghề môi giới.

  1. Ảnh hưởng trực tiếp:

Luật kinh doanh BĐS: Luật đã công nhận nghề môi giới và quy định người môi giới phải có chứng chỉ hành nghề.

Các bộ luật liên quan tạo điều kiện cho nghề môi giới phát triển: như Luật Nhà ở, luật đầu tư, luật đất đai, Luật đầu tư… và các văn bản hướng dẫn thi hnàh luật.

– Vấn đề Hội nhập quốc tế: Hội nhập kinh tế đòi hỏi các nhà môi giới cần có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong các cuộc đàm phán liên quan đến đối tác nước ngoài; Vì vậy đòi hỏi các tổ chức môi giới, các nhà môi giới phải có trình đội ngoại ngữ tốt, có khả năng giao dịch đàm phán với các đối tác lớn, am hiểu về thị trường bất động sản khu vực, thế giới, các tập quán, phong tục… của các nước trên thế giới

– Lợi nhuận hấp dẫn từ dịch vụ môi giới chuyên nghiệp.

  1. Ảnh hưởng gián tiếp:

          + Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu bất động sản:

– Chu kỳ phát triển kinh tế tác động đến sự phát triển của thị trường bất động sản và thế làm thay đổi lớn trong quan hệ cung cầu.

– Các yếu tố như: sức mua của người dân, thu nhập, tỉ lệ thất nghiệp, mức độ thị hoá, mức độ tập trung dân số….

– Các yếu tố liên quan đến thị trường tài chính như: Khả năng vay vốn, tín dụng, thế chấp, trái phiếu BĐS…

+ Các nhân tố ảnh hưởng đến cung bất động sản:

– Cung của thị trường bất động sản phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng và suy thoái của từng loại BĐS. Trong đó, sự gia tăng số lượng bất động sản, sự biến động giá cả của thị trường chi phí xây dựng… cũng ảnh hưởng đến lượng cung BĐS.

– Cung bất động sản còn phụ thuộc vào các quy định của nhà nước liên quan đến giải phóng mặt bằng, quy hoạch đo thị, quy hoạch xây dựng….

– Các chính sách kinh tế xã hội khác cũng ảnh hưởng đến lượng cung bất động sản.

+ Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế – xã hội: Bao gồm cơ cấu kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế:

          – Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân số… trong nước từ nông nghiệp sang công nghiệp, hay dịch vụ thường kéo theo sự chuyển biến mạnh mẽ của thị trường bất động sản.

Ví dụ: Khi ngành dịch vụ được tăng cường phát triển, sẽ dẫn đến nhu cầu về diện tích văn phòng, diện tích kinh doanh, phân phối… cũng như các nhu cầu vầ khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ… cũng tăng nhanh.

Ví dụ: Cơ cấu dân số dịch chuyển từ nông thông ra thành thị do quá trình phát triển đo thị hoá sẽ làm nhu cầu nhà ở tại các khu thành thị tăng cao.

– Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế – xã hội trong khu vực hay quốc tế sẽ dẫn đến sự biến động của thị trường bất động sản Việt nam.

Ví dụ: Nhiều nhà đầu tư vào Việt Nam sẽ làm nhu cầu về Khách sạn văn phòng, nhà nghỉ, siêu thị… tăng cao.

Ví dụ: Sự biến động củ thị trường tài chính sẽ ảnh hưởng đến khả năng luân chuyển vốn tham gia thị trường bất động sản.