Năng suất và chất lượng

Tổng quan về năng suất và chất lượng

Năng suất & chất lượng luôn được coi là những yếu tố quan trọng tác động tới sức cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tạo ra những sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ có chất lượng cao với chi phí thấp nhất. Hoạt động năng suất & chất lượng ngày càng được nhiều người quan tâm và trở thành một sự ưu tiên hàng đầu của nhiều nền kinh tế, trong đó có cả các nền kinh tế đã và đang phát triển. Trong nền kinh tế thị trường đặc biệt là xu hướng toàn cầu hóa thì việc áp dụng các công cụ cải tiến năng suất & chất lượng vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp quản lý và sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực. Từ đó, nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội.

Ảnh 1

Mục tiêu khóa học:

Giúp các học viên hiểu được:

–   Khái niệm về năng suất & chất lượng;

–   Vai trò của năng suất & chất lượng;

–   Cách tiếp cận cải tiến năng suất;

–   Các chỉ tiêu đánh giá năng suất cơ bản;

–   Các yếu tố tác động tới năng suất và các hoạt động cải tiến năng suất;

–   Các hệ thống, công cụ và phương pháp cải tiến năng suất & chất lượng.

Nội dung:

Phần 1: Tổng quan về năng suất

 1. Vai trò và khái niệm năng suất
 2. 1. Vai trò của năng suất doanh nghiệp;
 3. 2. Khái niệm năng suất;
 4. 3. Cải tiến năng suất doanh nghiệp;
 5. 4. Các chỉ tiêu đánh giá năng suất cơ bản: Chỉ số đo năng suất ở cấp độ nền kinh tế và ngành kinh tế; Năng suất lao động; Năng suất vốn; Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP); Chỉ tiêu năng suất doanh nghiệ
 6. Thúc đẩy cải tiến năng suất trong doanh nghiệp
 7. 1. Lợi ích cải tiến năng suất;
 8. 2. Cách thức cải tiến năng suất;
 9. 3. Các yếu tố tác động tới năng suất doanh nghiệp;
 10. 4. Nền tảng cho hoạt động cải tiến năng suất.

Phần 2: Tổng quan về chất lượng

 1. Khái niệm cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng
 2. 1. Chất lượng là gì?
 3. 2. Các quan điểm về chất lượng;
 4. 3. Tại sao phải quản lý chất lượng;
 5. 4. Những khái niệm cơ bản về quản lý chất lượng;
 6. 5. Quá trình phát triển của quản lý chất lượng.
 7. Các nguyên tắc của quản lý chất lượng
 8. 1. Hướng vào khách hàng;
 9. 2. Sự lãnh đạo;
 10. 3. Sự tham gia của mọi người;
 11. 4. Cách tiếp cận theo quá trình;
 12. 5. Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lý;
 13. 6. Cải tiến liên tục;
 14. 7. Quyết định dựa trên sự kiện;
 15. 8. Quan hệ hợp tác cùng có lợi với người cung ứn

III.      Hệ thống quản lý chất lượng

 1. 1. Một số thuật ngữ liên quan;
 2. 2. Mục đích của hệ thống quản lý chất lượng
 3. 3. Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng
 4. 4. Cách tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng

Phần 3: Giới thiệu các hệ thống, công cụ và mô hình cải tiến năng suất & chất lượng

 1. Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn:
 2. 1. Hệ thống quản lý chất lượng – ISO 9000;
 3. 2. Hệ thống quản lý môi trường – ISO 14000;
 4. 3. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – ISO 22000;
 5. 4. Hệ thống quản lý năng lượng – ISO 50001;
 6. 5. Hệ thống quản lý Phòng thử nghiệm – ISO/IEC 17025;
 7. Các công cụ và mô hình cải tiến năng suất & chất lượng
 8. 1. Quản lý chất lượng toàn diện – TQM;
 9. 2. Phương pháp cải tiến Kaizen;
 10. 3. Thực hành tốt 5S;
 11. 4. Hệ thống vừa đúng lúc (JIT – Just In Time);
 12. 5. Hệ thống khuyến nghị – KSS;
 13. 6. Nhóm kiểm soát chất lượng – QCC;
 14. 7. Hệ thống quản lý tinh gọn – Lean Manufacturing;
 15. 8. Các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng – SPC;
 16. 9. Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể – TPM;
 17. 10. Chuẩn đối sánh và học hỏi từ phương pháp tốt nhất;
 18. 11. Lean Six Sigma – LSS;
 19. 12. Phòng chống sai lỗi – Poka Yoke;

Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ 

Trung tâm tư vấn Iso

Số 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04.6275.6666; Fax: 04.62759702

DĐ: Ms Hoa 0947 500 342; sky: thanhhoadavilaw

Mail: hoattdavilaw@gmail.com