Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản

Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản:

+ Nguyên tắc 1:

Tổ chức cá nhân đủ điều kiện sau đây được kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản:

– Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật và phải có ít nhất 1 người có chứng chỉ môi giới bất động sản.

– Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Được làm trung gian trong việc đàm phán, ký hợp đồng kinh doanh bất động sản, được hưởng thù lao, hoa hồng theo hợp đồng môi giới bất động sản.

+ Nguyên tắc 2: 

          Hoạt động môi giới bất động sản phải công khai, trung thực và tuân thủ theo pháp luật.

          + Nguyên tắc 3:

          Tổ chức, cá nhân môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

          Nguyên tắc hoạt động của nhà môi giới bất động sản:

        + Nguyên tắc 1:

Xây dựng thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên với khách hàng, chỉ rõ cho họ thấy những lợi ích đặc biệt khi họ kí hợp đồng với nhà môi giời trong thương vụ mua – bán  Bất động sản.

+ Nguyên tắc 2:

Thực hiện tất cả các lời hứa với khách hàng, thậm chí phải thực hiện nhiều hơn những gì đã hứa một cách tỉ mỉ, cận thận và thông báo tất cả tiến trình, sự việc thường xuyên với khách hàng.

+ Nguyên tắc 3:

Hành động và giải quyết việc thoả thuận giữa các bên mua – bán theo hướng, sao cho bạn là nhà môi giới của cả 2 bên. Cần ứng xử công bằng với cả 2 bên để cả 2 bên đều cảm thấy thoả mãn khi hoàn thành thương vụ giao dịch.