Những yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới BĐS

Những yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới:

Yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bao gồm yêu cầu về kiến thức và yêu cầu về kỹ năng. Cụ thể như sau:

          + Nhà môi giới phải là những người có kiến thức chuyên môn sâu, rộng. Phải nắm được các vấn đề:

– Những vấn đề kỹ thuật, kinh tế, xã hội, pháp lý có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến bất động sản, thị trường bất động sản.

– Am hiểu, nắm rõ nội dung, yêu cầu, trình tự thực hiện các bước có liên quan đến giao dịch bất động sản.

– Ngoài ra còn phải am hiểu các vấn đề có liên quan đến: lịch sử, văn hoá, phong tục – tập quán, phong thuỷ….

+  Kỹ năng cần thiết:

– Thực hiện các tác nghiệp thích hợp với từng thương vụ.

– Giải quyết các quan hệ liên quan đến giao dịch.

– Đàm phán và giải quyết các mâu thuẫn.