Thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản là gì? Thị trường bất động sản là khái niệm đã có từ xa xưa ở nước ta cũng như các nước khác. Tuy nhiên ở nước ta trong thời kỳ nhà nước không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đất đai không có giá trị thì thị trường bất động sản không thừa nhận. sau luật đất đai năm 1993 và nhất là sau sự ra đời của bộ luật dân sự, thị trường bất động sản mới được khêu gợi từ những thập cuối của thế kỷ 20.

Có ý kiến cho rằng thị trường đất đai nước ta hiện nay là thị trường nhà và đất. theo loại ý kiến này thì nhà và đất mới được mang ra mua bán chuyển nhượng trên thị trường. hiện nay nhà và đất là bất động sản chủ yếu về cả khối lượng thực tế và giá trị. Hơn nữa thực tế ở nước ta từ xa xưa đến nay, thị trường nhà và đất đã và đang hình thành, phát triển và vận hành vừa rõ rệt vừa sôi động vừa dễ nhận biết và trở thành một quan niệm, một thói quen truyền thống từ lâu đời của đại đa số nhân dân. Các bất động sản khác như các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc và di tích lịch sử văn hóa xã hội… trong thực tế chưa hình thành thị trường bất động sản một cách rõ rệt và hạn chế

Tuy nhiên cũng có ý kiến quan niệm cho rằng thị trường bất động sản và thị trường đất đai là một, vì ý kiến này cho rằng tài sản là nhà, công trình xây dựng phải gắn với đất đai mới trở thành bất động sản được, vì thế đất đai bản thân nó là bất động sản. đồng thời nó là yếu tố đầu tiên của bất  cứ yếu tố bất động sản nào khác và vì yếu tố tài sản không thể di dời được chỉ có thể là đất đai. Thực tế ở nước ta pháp luật đã cho phép được chuyển nhượng, quyền cho thuê, thế chấp, góp vốn đất đai là yếu tố cơ bản cho thị trường bất động sản vận hành. Tuy nhiên thị trường đất đai chỉ là một bộ phận của thị trường bất động sản, thị trường đất đai chỉ là thị trường giao dịch đất đai. Thị trường đất đai có thể chia thành thị trường cấp I và thị trường cấp II. Thị trường đất đai cấp I là thị trường người sở hữu đất đai chuyển giao quyền sở hữu. Thị trường đất đai cấp II là thị trường người sử dụng đất đại chuyển giao lại quyền sử dụng đất đai. Rõ ràng là việc cho rằng thị trường đất đai đồng nghĩa với thị trường bất động sản là chưa thấy được khía cạnh khác nhau về bản chất các quan hệ giao dịch đất đai với bản chất các quan hệ giao dịch bất động sản.

Ý kiến thứ ba cho rằng thị trường bất động sản là hoạt động mua bán, trao đổi, cho thuê, thế chấp, chuyển dịch quyền sở hữu (quyền sử dụng) bất động sản theo quy luật của thị trường. Khái niệm này phản ánh trực diện các hoạt động của thị trường cụ thế, do đó khái niệm này làm cho người ta dễ nhận biết phạm vi và nội dung của thị trường bất động sản hơn một khái niệm có tính chất  tổng quát. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, cần hoàn thiện quan niệm thứ 3 cho trọn nghĩa như sau: Thị trường là thị trường của các hoạt động mua bán trao đổi, cho thuê, thế chấp, chuyển dịch quyền sở hữu (quyền sử dụng) bất động sản theo quy luật của thị trường có sự quản lý của nhà nước vì ý kiến này xuất phát từ hoạt động  của thị trường đất đai, mà đất đai là yếu tố không thể thiếu được của thị trường đất đai. Do đó thị trường bất động sản cũng cần có sự can thiệp của bàn tay nhà nước.

Từ những phân tích trên chúng tôi cho rằng thị trường bất động sản là tổng hòa các giao dich dân sự về bất động sản theo quy định của pháp luật tại một địa bàn nhất định trong một thời gian nhất định. Định nghĩa này vừa đơn giản vừa dễ hiểu nhưng nó chứa đựng đầy đủ phạm vi và nội dung của thị trường bất động sản đó là một thị trường  của các hoạt động giao dich bất động sản như: mua bán, trao đổi, cho thuế, thế chấp, chuyển dịch… những hoạt động này phải tuân theo những quy định của pháp luật được diễn ra trong phạm vi không gian và thời gian nhất định. Và khi đã gọi là thị trường phải tất yếu tuân theo quy định của thị trường có yếu tố pháp luật hoặc không có yếu tố pháp luật tùy thuộc vào tập quán, phong tục và sự phát triển của mỗi quốc gia.

Tuy nhiên cũng có những quan điểm cho rằng: thị trường bất động sản là môi trường trong đó giữa người mua và người bán tác động qua lại lẫn nhau để thực hiện mua bán bất động sản thông qua cơ chế giá.

Hoặc thị trường bất động sản là một hệ thống các quan hệ, thông qua các giao dịch về bất động sản của các bên tham gia được thực hiện thị trường bất động sản có thể phân ra thành thị trường đất đai, thị trường nhà ở, thị trường các công trình kiến trúc khác nhau…

VIỆN ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ

Trụ sở: Số 59, Láng Hạ – Ba Đình – Hà Nội 

VP TP HCM: Số 25 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

ĐT: 04.6275 6666; Cán bộ phụ trách: 0947 500 342; 096 807 8929 (Ms Thanh Hoa) ; Fax: 04.62750943

Website: www.tuvanvadaotao.com; Email: msthanhhoa306@gmail.com Sky: thanhhoadavilaw