Tư vấn đấu thầu

CHÚNG TÔI CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN:

 • Lập KHĐT, lập HSMT, HSYC
 • Thẩm định KHĐT, HSMT, HSYC
 • Đánh giá HSDT, HSĐX
 • Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Rà soát về trình trự, thủ tục trong đấu thầu
 • Giải quyết các tình huống trong đấu thầu
 • Đại lý đấu thầu
 • Đào tạo và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu
 • Triển khai xây dựng Quy định về lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13
 • Lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất
 • Đấu giá tài sản

Các chuyên gia của chúng tôi tư vấn nhiều dự án tư vấn lập, thẩm định HSMT, HSYC, đánh giá HSDT và thẩm định kết quả đấu thầu cho các dự án đầu tư phát triền, dự án công nghệ thông tin của nhiều chủ đầu tư trong cả nước.

Nhiều chuyên gia tư vấn về lĩnh vực đầu tư xây dựng và đấu thầu cho các đơn vị như: Tổng Công ty vận tải, Viettel, Vinashin và nhiều các dự án mua sắm; công nghệ thông tin và xây lắp;

Chuyên gia tư vấn về các loại hợp đồng trong đấu thầu, hợp đồng dự án….

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

Trung tâm tư vấn và hỗ trợ đấu thầu

Ms Hoa: 0947 500 342