Vai trò của môi giới BĐS trong thị trường bất động sản

Hoạt động môi giới trong thị trường bất động sản đóng vai trò:

+ Người môi giới là một trong ba pháp nhân tham gia vào thị trường bất động sản.

+ Cung – cầu bất động sản cần có môi giới vì:

  • Bất động sản có quyền năng phức tạp
  • Thị tường bất động sản có đặc điểm là một thị trường không hoàn hảo.

+ Hoạt động môi giới sẽ làm lành mạnh hoá, minh bạch hoạt động và giúp thị trường phát triển ( vì có người môi giới thì các giao dịch bất động sản diễn ra nhanh chóng hơn ).

+  Hoạt động môi giới sẽ giúp trả lời câu hỏi: ai mua, ai bán, ở đâu, cái gì và như thế nào?

+ Tìm ra hướng giải quyết tối ưu cho khách hang:

  • Tối ưu về tài chính: thuế, phí, vốn vay..
  • Tối ưu về giá cả:
  • Bảo đảm mức độ an toàn.

Liên hệ các khóa học môi giới BĐS

Viện đào tạo và phát triển Quản lý

Ms Hoa: 0947 500 342