Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản

Chúng ta đều biết, sản xuất tự cung tự cấp là kiểu tổ chức kinh tế đầu tiên mà loài người sử dụng. ở nền kinh tế này sản phẩm được sản xuất ra để thõa mãn nhu cầu tiêu dùng của từng cá nhân, từng gia đình hoặc trong công xã. Đây là một nền

            Kinh tế khép kín trong phạm vi một đơn vị nhỏ, không có sự giao lưu trao đổi với các đơn vị khác. Sản xuất hang hóa là một kiểu tổ chức kinh tế mà ở đó sản phẩm được sản xuất ra để bán trên thị trường. Ở nền kinh tế này, toàn bộ quá trình sản xuất – phân phối – trao đổi – tiều dung, sản xuất ra cái gì, cho ai, như thế nào, đều thông qua việc mua bán, thông qua thị trường và do thị trường quyết định.

Cơ sở kinh tế xã hội cho sự ra đời và sản xuất hàng hóa là sự phân công lao động xã hội và sự tách biệt về kinh tế giữa người sản xuất này và người sản xuất khác, do các quan hệ khác nhau về tư liệu sản xuất quy định. Sản xuất hàng hóa ra đời và phát triển là một quá trình phát triển lâu dài. Ngày nay, sản xuất hàng hóa đã vượt ra khỏi phạm vi một quốc gia, thúc đẩy thị trường phát triển, sản xuất hàng hóa ngày càng gắn bó mật thiết với thị trường. Sự chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, mà tư liệu sản ban đầu bị giai cấp thống trị, giai cấp quý tộc chiếm hữu là rộng đất và cũng từ đó nảy sinh các hình  thức trao đổi sang nhượng, thuê mướn ruộng đất. Đấy là hình thức ban đầu – Sơ khai của thị trường đất đai – Thị trường bất động sản. Cùng với sự phát triển của sản xuất hang hóa là sự phát triển của thị trường bất động sản. Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, thị trường bất động sản đã vượt ra khỏi phạm vi một quốc gia, một khu vực, thị trường bất động sản giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của mỗi nước và là yếu tố cấu thành chung của nền kinh tế thị trường chung của toàn bộ hoạt động kinh tế xã hội của một quốc gia. Đó là sự phát triển tất yếu của một xã hội. Sự tồn tại và phát triển của thị trường bất động sản cũng tất yếu như sự tồn tài và phát triển của thị trường của thị trường hàng hóa và dịch vụ.

Ở nước ta, sự mua bán chuyển nhượng cho thuê cầm cố thế chấp bất động sản đã tồn tại và phát triển trong xã hội phong kiến, xã hội phong kiến, xã hội thực dân phong kiến. Hòa bình lập lại (năm 1954) ở miền Bắc tuy việc mua bán chuyển nhượng cho thuê cầm cố thế chấp bất động sản có tồn tại nhưng có phần bị hạn chế, nhất là trong thời gian thực hiện việc cải cách ruộng đất, cải cách công thương tư bản tư doanh, thời kỳ đưa các thành phần kinh tế cá thể và tiểu chủ vào làm ăn tập thể, phát triển kinh tế hợp tác xã. Tiếp đó trong suốt thời gian những năm 1980 đến những năm cuối của thập kỷ này, mọi quan hệ về đất đai được thay thế bằng cơ chế xin cho thu hồi. Ở nơi này, nơi khác có xuất hiện mua bán nhà cũng chỉ được thực hiện ngầm vì lúc này luật đất đai năm 1988 chưa cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa thừa nhận đất có giá trị, do đó thị trường bất động sản ngầm không chính thức, không được nhà nước thừa nhận. Cùng với quá trình đổi mới, Hiến pháp năm 1992 và nhất là Luật đất đai năm 1993 đã thể chế những nội dung cơ bản về đất đai thuộc sở hữu toàn dân. “Nhà nước giao đất cho các tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, hộ gia đình cá nhân sử dụng ổn định lâu dai”; “Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng cho thuê, cầm cố, thế chấp, thừa kế”; “ Nhà nước xác định giá các loại đất…”

Trước đó pháp lệnh về Nhà ở năm 1992, Nhà nước cho phép việc mua bán và kinh doanh nhà ở. Có thể nói Hiến pháp năm 1992 và nhất là Luật đất đai năm 1993 mở đầu một cuộc cách mạng về hoạt động của các quan hệ giao dịch dân sự về đất đai, bất động sản ( Trừ một số trường hợp không cho phép chuyển nhượng, cho thuê..) đó là sự thừa nhận một thực tế tồn tại khách quan và là một yêu cầu của sự phát triển đương nhiên của thị trường bất động sản của nhà nước trong thời kỳ mới. Bộ Luật Dân sự năm 1995, khẳng định đất đai là tài sản và là bất động sản. Đồng thời quy định về hợp đồng mua bán tài sản, cho thuê tài sản (thuê nhà) cầm cố thế chấp tài sản… quy định về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất … đó là những quy định giao dịch về bất động sản – hành lang pháp lý cho sự phát triển của thị trường bất động sản ở nước ta. Từ đó cho đến nay, Đảng và nhà nước ta đã tìm mọi biện pháp nhằm khơi thông thị trương bất động sản như: cho phép sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, thừa nhận các trường hợp đã nhận chuyển nhượng đất của người sử dụng đất hợp pháp. Nhưng thời điểm nhận chuyển nhượng nhưng chưa được pháp luật cho phép, giảm bớt các thủ tục khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng bất động sản, giảm thuế, giảm lệ phí trước bạ… cho phép thành lập các tổ chức dịch vụ- tư vấn mua bán, thuê mướn… bất động sản, thành lập các doanh nghiệp kinh doanh nhà đất, kinh doanh kế cấu hạ tầng… những nỗ lực của nhà nước ta nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản và đó cũng chính là tất yếu khách quan. Thực tế trong những năm gần đây, thị trường bất động sản ở nước ta phát triển đa dạng, phong phú cả về bề rộng lẫn chiều sâu, kinh doanh bất động sản đã trở thành một ngành không thể thiếu trong thị trường nước ta.

VIỆN ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ

Trụ sở: Số 59, Láng Hạ – Ba Đình – Hà Nội 

VP TP HCM: Số 25 Hàn Thuyên, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

ĐT: 04.6275 6666; Cán bộ phụ trách: 0947 500 342; 096 807 8929 (Ms Thanh Hoa) ; Fax: 04.62750943

Website: www.tuvanvadaotao.com; Email: msthanhhoa306@gmail.com Sky: thanhhoadavilaw